Kempeleen Ekokylään latausasema

28.08, 2012

Kempeleen Ekokorttelissa testataan sähköautoa osana asuinalueen sähköjärjestelmä

Ekokortteliin asennettiin talvivarusteltu Schneiderin 32 A EV Link-latausasema, joka otettiin käyttöön elokuussa 2012. Latauksessa tarvittava sähkö tuotetaan puuhakkeesta Volterin pienvoimalaitoksessa, joka vastaa alueen asukkaiden sähkön tarpeesta. Sähköauton latauksessa pystytään hyvin hyödyntämään yöaikaan tuotettua sähköä, koska asuntojen energian tarve on silloin minimissään.

Latauspistettä käytetään WintEVE-hankkeen demonstraatioympäristönä, jossa tullaan tutkimaan esim. kuinka sähköauton akkuja voidaan käyttää sähkövarastona tasaamaan sähköverkon kulutushuippuja. Latauspiste mahdollistaa myös Ekokorttelin asukkaiden sekä Volter Oy:n omien sähköautojen latauksen.

Volter Oy:lle rakennettu ensimmäinen sähköauton latausasema, kuvassa talvivarusteltu Schneider EVLink hidaslatausasema.

Ajankohtaista