Standardit luovat edellytykset sähköautojen yleistymiselle

20.05, 2013

Latausjärjestelmien standardointi on ollut eräs kynnyskysymys  sähköautojen ja ladattavien hybridien yleistymiselle. IEC-komiteoiden TC 69 (latausjärjestelmien turvallisuus) ja 23H (voimapistokytkimet)  laatimat uudet standardit ovat poistaneet merkittävän esteen ja luoneet  ennustettavan toimintaympäristön teollisuudelle.

Standardointikentän vakiintuessa, öljyn hinnan noustessa ja lainsäädännön paineiden vuoksi autoteollisuuden panostus sähköautojen kehittämiseen kasvaa. Sähköisten ajoneuvojen valmistusmäärien kasvu tekee ne myös hinnaltaan entistä kilpailukykyisemmiksi polttomoottoriautojen kanssa.

Lue lisää:  www.sesko.fi

Ajankohtaista