Adrienin työharjoittelu päättyi

10.09, 2013

Ranskalainen autotekniikan insinööriopiskelija Adrien Berthou suoritti kolmen kuukauden mittaisen harjoittelujakson Centria tutkimus- ja kehitysyksikössä Ylivieskassa. Harjoittelujaksonsa aikana hän työskenteli Centrian vetämässä WintEVE-sähköautoprojektissa, joka keskittyi sähköajoneuvojen talvikäytettävyyden tutkimiseen ja testaamiseen.

Adrienin tärkein tehtävä oli kehittää laskentamalli, jolla pystytään ennakoimaan sähköauton (tässä tapauksessa Nissan Leaf) ajomatkaa erilaisissa olosuhteissa ja erityisesti hyvin kylmissä talvioloissa. Laskentamallia kehittäessään Adrien työsti erilaisia Excel-sovelluksia, joilla voidaan Centriassa tehdä aikataulutusta joko lyhyelle ajomatkalle, jolloin selvitään ilman lisälatausta/vähäisellä lisälatauksella tai pidemmälle ajomatkalle, jolloin tarvitaan useampia lisälatauskertoja. Esimerkiksi yhdessä sovelluksessa nähdään kuinka kaukana lisälautausasemat sijaitsevat tai kauanko täytyy ladata akkuja kullakin latausasemalla, jotta akuissa on riittävästi virtaa matkan jatkamiseen vähintään seuraavaan latauspaikkaan.

Laskentamallin lisäksi Adrien teki tutkimusta Ranskan sähköautomarkkinoista löytääkseen toimijoita, jotka voisivat olla kiinnostuneita yhteistyöstä Centrian kanssa.

Ajastaan Centrialla Adrien kertoo, että hänellä oli mahdollisuus työskennellä erittäin kiinnostavien ihmisten kanssa, jotka auttoivat ja tukivat häntä tutkimustyönsä aikana. WintEVE-projektin työn hän uskoo edistävän sähköisten ajoneuvojen tulevaisuutta ja sitä kautta koko autoalan tulevaisuutta.

Harjoittelunsa ohessa Adrien kertoo myös tutustuneensa enemmän Suomeen, jossa ympäristö on hyvin kaunis, suomen kieleen, joka on melkoisen vaikea, mutta, jota hän yrittää oppia lisää ja uuteen työskentelytapaan, jossa jokaisen työntekijän ominaisuudet auttavat ja täydentävät toisten työntekijöiden ominaisuuksia.

Adrien haluaa kiittää Centriaa, joka mahdollisti harjoittelun tekemisen Suomessa ja myös kaikkia ihmisiä, jotka ovat hänen kanssaan työskennelleet harjoittelujakson kolmen kuukauden aikana.

Ajankohtaista