Sähköisten ajoneuvojen (autojen) markkinat Ranskassa

01.10, 2013

Ranskassa on kolme suurta autovalmistajaa, joista kaksi: Citroen ja Peugeot ovat yhdistäneet voimansa yhteisen PSA-yhtiön alle. Kolmas mahtitekijä Renault on puolestaan yhteistyössä japanilaisen Nissanin kanssa.

Tutkimuksen[1] mukaan Ranskan sähköautomarkkinat ovat vielä pienet vaikkakin olivat vahvassa kasvussa vuoden 2013 alkupuoliskolla. Silti varsinainen bisnes sähköautomarkkinoilla on melkoisen pientä.  Sähköautojen määrä asukasta kohden mitattuna oli pienempi kuin Suomessa.

Sähköautojen määrä on kuitenkin kasvanut ja kasvu tullee jatkumaan ja iso askel markkinoiden kehittymisessä voisi olla autojen vuokraus yksityisomistuksen sijasta, mikä tarkoittaa sitä, että autoa tarvitseva saa maksua vastaan sähköauton käyttöönsä joko tietyksi ajanjaksoksi tai tietyn matkan tekemiseen. Toisaalta merkittävä askel otettaneen myös, kun yritykset alkavat muuttaa ajoneuvokantaansa sähköajoneuvoiksi. Tämä kehitysaskel johtuu siitä, että yrityksille on tulossa vero autojen hiilidioksidipäästöistä ja karttaakseen tätä ne vaihtanevat ajoneuvojaan sähköisiksi.

Sähköisten ajoneuvojen markkinoilla Ranskassa, kuten muissakin maissa, avainkysymys on ajoneuvojen nopea lataus ja niiden ajosäde. Täten tämä avain ei olekaan isojen ajoneuvovalmistajien käsissä vaan infrastruktuurin tekijöillä eli esim. latausasemien valmistajilla. Sillä, jos ihmiset huomaavat, että sähköautojen lataus on nopeaa ja latausasemia on joka kaupungissa ja jokaisella huoltoasemalla he alkavat pitämään sähköautoja ihan tavallisina autoina eikä vain jonain ”vihreänä” tuotteena, jolla autetaan ympäristöämme ja maapalloa.

Tämän on yksi suurista autonvalmistajista – Renault – nyt ymmärtänyt hyvin. Sillä sen lisäksi, että se on lanseerannut sähköautoja, sillä on useita kumppanuusprojekteja sähköautojen infrastruktuurin valmistajien kanssa (varsinkin latausasemavalmistaja Schneider Electric:in kanssa). Renault on myöskin aloittanut oman latausasemaverkoston rakentamisen erityisessä projektissa.

Ranskan hallitus, suuret autovalmistajat, infranstruktuurin tekijät ja muut toimijat ovat aloittaneet vahvan panostuksen saadakseen sähköisen liikenteen ja siihen liittyvän teollisuuden kasvuun. Tahtotila on vahva, mutta paljon työtä on tehtävä ja myös valtion tuettava sopivilla kannustimilla sähköautojen hankintaa, kuten se onkin jo alkanut tehdä.

Lisätietoa Ranskan sähköautomarkkinoista; erilaisista sähköautoista, infrastruktuurista ja projekteista löytyy Adrien Berthoun tekemästä markkinatutkimuksesta oheisen linkin kautta: [1]French Electrical Vehicle market. Myös Ranskan valtion roolista rahoittajana sekä sähköautopolitiikasta on kerrottu tutkimuksessa.

Ajankohtaista