Energiainvestointitukea ajoneuvohankinoille nyt vuoden 2014 loppuun

17.12, 2013

Työ- ja elinkeinoministeriö on 4.12.2013 päättänyt pidentää energiatuen tukisitoumuksen voimassaoloaikaa vuoden 2017 loppuun saakka. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2014 aikana hankitulle leasing-ajoneuvolle voi saada energiatukea 36 kuukauden ajalle.

Ajoneuvoihin, joihin on investoitu jo aiemmin ja joiden leasing-sopimuksen kesto on pidempi kuin 36 kuukautta, on mahdollista hyödyntää energiainvestointitukea niin,  että tuki kattaa myös leasingsopimuksen kuukaudet vuoden 2017 osalta. Tuen määrä on autojen osalta 30% leasing-maksun pääomakustannuksista – kuitenkin enintään 500 euroa kuukaudessa.

Latauslaitteiden osalta tuki on 35% investoinneista ja se on hyödynnettävissä uuden päätöksen mukaisesti vuoden 2017 loppuun saakka mikäli tukea on jäljellä.

Lisätiedot Sähköinenliikenne.fi -sivustolta: http://sahkoinenliikenne.fi/energiainvestointituki/

Tuen piiriin voi hakeutua tällä kaavakkeella, jonka linkki löytyy myös em. sivustolta.

Ajankohtaista